Bugun...


Şeyda Özbey

facebook-paylas
Ay Düğümünüzü Bulmanın Yolları ve Ay Düğümünün Mesajları … (2)
Tarih: 21-06-2020 22:33:00 Güncelleme: 21-06-2020 22:39:00


Önceki iki yazımda ay düğümlerinizin yaşamınızdaki önemine değinmiştim ve doğum yıllarına göre ay düğümünüzü nasıl bulacağınız ile ilgili bir tablo paylaşmıştım. Güney ve Kuzey Ay Düğümleriniz hangi burçlardaysa bunun sizin için ne anlam ifade ettiğiyle ilgili yaptığım açıklamalara bu yazımda da devam edeceğim. Ay Düğümlerini KAD (Kuzey Ay Düğümü) ve GAD (Güney Ay Düğümü) olarak kısaltarak kullanıyoruz.

Önceki yazımda, KAD  Koç – GAD  Terazi, KAD Boğa – GAD Akrep, KAD İkizler – GAD Yay, KAD Yengeç – GAD Oğlak akslarının açılımlarından kısaca bahsetmiştim. Şimdi kaldığımız yerden düğümlerinizin bulunduğu burçlara göre ne anlama geldiğinden bahsetmeye devam edelim.

 

KAD Aslan’ın Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Özgüveni geliştirmek ve sahnede olmaya gönüllü olmak, hayatı bir oyun alanı olarak görmek ve cesaretle ilerlemek, risk almak, coşkulu olmak ve olayların eğlenceli yanını görebilmek, yüreğinin götürdüğü yere gitmek, pozitif olmak, içindeki çocuğu kaybetmemek, samimi ve sıcakkanlı olmak, kendini mutlu eden şeylere odaklanmak, hobilerle yaratıcılığı arttırmak, aşk ve sevgiye önem vermek, ailesi-çocukları ve sosyal çevresiyle hayatını eğlenceli kılmak ve örnek olmak, egoyu geliştirmek.

 

GAD Kova Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Diğer insanlarla birlikte hareket etmek, hayatını toplumsal bir görevler sıralamasıyla yaşamak, sahip olduğu ve ürettiği şeylere gerekli değeri vermemek, kendi bireyselliğini görmezden gelmek ve istediği şekilde yaşamayı ikinci plana atarak önceliği diğerlerinin mutluluğuna ve menfaatine göre ayarlamak, planlı-programlı-disiplinli ve çok çalışarak hayatın eğlenceli olan yanını kaçırmak, her şeyi akıl ve mantık çerçevesinden değerlendirip yüreğinin sesini dinlemeyi ihmal etmek, idealleri için yaşamak.

 

KAD Başak’ın Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Kaos’a düzen getirmek, çalışkan ve becerikli olmak, rutinler yaratmak, üretken ve verimli olmak, eleştirilerinde pozitif olmak, analiz etmek ve sınıflandırmak, diğerlerine hizmet etmeye yönelik çalışmak, ılımlı ve şefkatli olmak, sağlığına dikkat etmek, bedensel bakımına önem vermek, detaylara önem vermek, mükemmeliyetçi olmak, araştırmacı ve gözlemci olmak, şimdiye ve an’a odaklı yaşamak, risk almayı bilmek.

 

GAD Balık Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Mağdur’u oynamak, kendini kurban (feda) etmek, plansızlık, kaos ve karışıklık, uç noktalarda gidip-gelmek, aşırı hassasiyet ve duyarlılık, net olmamak, bulunduğu kabın şeklini almak, yetersizlik duygusu, kendine ve yeteneklerine güvenmemek, vazgeçmek, gerçeklerden kaçmak ve bağımlılık eğilimleri (alkol, uyuşturucu), başka insanlara bağımlı olmaya yatkınlık, hayalperestlik, yaratıcılık ve ilham, çok yönlü olabilme becerisi ama yönlendirilmeye açık olma veya ihtiyaç duyma, iyiliksever olmak, merhametli ve vicdanlı olmak.

 

KAD Terazi’nin Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Diplomatik davranmayı bilmek, diğer insanlarla işbirliği ve dayanışma içinde olabilmek, adil ve dengeli olmak, karşılık beklemeden destek olmak, bencil olmamak ve paylaşımcı olmak, başkalarının gereksinimlerini fark edebilmek ve olayları diğer insanarın bakış açısıyla da görebilmek, takım ruhu geliştirmek, objektif olmak, kazan-kazan tutumunda olmak, uzlaşmacı olmak, ilişkilerinde saygı ve sevgiye özen göstermek, sosyalleşmek, tarafsız davranmak, akla ve mantığa önem vermek, barışçıl olmak.

 

GAD Koç Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Hızlı ve cesur olmak, savaşçı bir yapıya sahip olmak, tek başına hareket etmek, öncü olmak ve liderlik etmek, Ben merkezci olmak, düşüncesizce kendini öne sürmek ve düşünmeden fevri davranmak, başkalarının ihtiyaçlarının farkında olmamak, başkalarının düşüncelerine önem vermemek, herkesin kendi gibi düşündüğünü farz edip aynı davranışlarda bulunması gerektiğini zannetmek, öfke patlamaları yaşamak, parasal konularda doğru kararlar alamamak, uzlaşmacı olmamak.

 

KAD Akrep’in Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Değişim ve dönüşüme açık olmak, stratejik olmak, gerektiğinde risk almayı bilmek, duygularının derinine inip kendisiyle yüzleşmek, diğer insanların ihtiyaçlarının ve güdülerinin farkında olmak, sevgiyi maddiyatla ölçmemek, kendi iç gücünün farkında olmak, risk almayı ve kriz yönetmeyi bilmek, paylaşımcı olmak ve her şeyi parayla ölçmemek, değer ile eder’İ karıştırmamak, yaşamında tabuları ve önyargıyı yıkmak, içindeki şifa enerjisini ortaya çıkarmak, sezgilerine güvenmek, duygusal ve tutkulu olmak.

 

GAD Boğa Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Rahatına düşkünlük, parasal güvence ve statüko merakı, maddi şeylere sahip olma güdüsü, para olduğunda güçlü olduğunu düşünme, inatçılık ve değişime direnme, zor olanı yapmayı isteme, zor olanın daha değerli olduğunu düşünme, güvende olmak isteği, garanticilik, temkin, kendi ayakları üstünde durma isteği, üretken olma güdüsü, kimseye muhtaç olmama isteği, yapıcı olmak ve tutmak, biriktirmek, gerçekçilik, kendine ait bir inanç ve düşünce kalıbı oluşturmak, bedensel arzulara saplanıp kalmak.

 

KAD Yay’ın Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Açık sözlü ve dürüst olmak, özgür ve serüvenci olmak, keşfedici olmak, yabancı yerlere seyahat edip yabancı kültürleri tanımaya önem vermek, farklı kültürlerden edindiği bilgileri harmanlayıp evrensel bilgiye ulaşmaya çalışmak, sözcüklerin arkasındaki anlamı işitmek, evrensel sembolleri okuyabilmek, neşeli,  pozitif ve iyimser olmak, insanlara umut aşılamak, ruhsal gerçekleri aramak, görünmez rehberliğe güvenmek, yüksek bilince ulaşmaya çalışmak, sezgilere güvenmek, doğal ve içten olmak, bilgiyi büyütmek ve yaymak, vicdanlı ve adil olmak, kendine güvenmek, inançlı olmak, bilgili olmaktan çok bilge olmaya yönelmek, bilgiyi toplum için kullanmak, ruhsal amacınızı aramak.

 

GAD İkizler Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Kararsız olmak, huzursuzluk, zeka, çok fazla zihinsel aktivite, kendisinin algıları yerine diğerlerinin algılarına güvenmek, sabırsız olmak, hemen sonuç almayı istemek, sezgisel bilişi mantıkla geçersiz kılmak, diğerlerinin düşünceleri konusunda fikir yürütmek, sürekli daha çok bilgi aramak, dedikodu yapmak, başkalarının duymak istediği şeyleri söylemek, kolay yalan söyleyebilmek, her konuda bilgi sahibi olmaya çalışmak ama bilgide derinleşmemek, bilgiyi bireysel amaçla kullanmak, arkadaş canlısı olmak, insanlarla kolay iletişim kurup iyi geçinmeye çalışmak.

 

KAD Oğlak’ın Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

 Kariyer ve başarı odaklı olmak, çok çalışmak, hayatı disiplinli ve planlı yaşamak, sorumluluk sahibi olmak, kendi ayakları üstünde durabilmek, gerçekçi olmak, sorunlara mantıklı çözümler getirmek, tarafsız olmak, duyguları kontrol edebilmek, geçmişe takılmadan geleceği planlamak, sınırlar belirlemek, kurallarla yaşamak, sevgi ve saygıya eşit oranda önem vermek, gelecek hedeflerinin olması ve her konuda hedef belirlemek, sözünde durmak ve güvenilir bir kişi olmak.

 

GAD Yengeç Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

 Aile karmasıyla doğmuş olmak, geçmişe takılı kalmak ve an’ı yaşayamamak, geleceğe yönelememek, zamanının çoğunu evde geçirmek ve böylece dünyevi deneyimlerden uzak kalmak, aileye ve anneye aşırı düşkünlük ve bağımlılık, aileden ve anneden sürekli destek beklemek, kendine güven azlığı, duygularının kendisini yönetmesine izin vermek ve duygusal tepkiler vererek çevresini yönetmeye çalışmak, kapris ve nedensiz huysuzluk, olaylara ve insanlara karşı tarafsız olamamak, aşırı duyarlılık, empati, kendini iyi hissetmek için diğer insanları mutlu etmesi gerektiğini düşünmek, kendisine yakın olan insanların ruh hallerinden kendi ruh halini aynı tutmak ve bu durumun etkisi altında kalmak, çocuk insan olmak, sorumluluk almaktan kaçınmak, güvenlik ihtiyacı ve ait olma ihtiyacı.

 

KAD Kova’nın Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Objektif olmak, bireyden çok çoğunluğun yararına karar almak, sıra dışı düşünmek sıra dışı davranmak, özgürlükten yana olmak, bilgiye ve bilime önem vermek, eşitlikçi olmak, kazan/kazan durumları yaratmak, yenilikçi olmak, insancıl olmak, kalıpları kırmak, hoşgörülü olmak, değişime açık olmak, akıl ve mantık çerçevesinde hareket etmek, gruplar içinde bireyselliğini korumak, insanlarla dost olmak, dünya insanı olmak, insanların statülerini gözetmeksizin onlarla ilişki kurmak, tarafsız davranabilmek, amaçlarının ve ideallerinin olması, planlı hareket edebilmek, ‘Ben’ değil ‘Biz’ demek, modern insan olmak, hakkaniyetli olmak, idealist olmak.

 

GAD Aslan Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Risk almayı sevmek, inatçı ve dik başlı olmak, otorite olmak, onaylanma ve pohpohlanma isteği, kibir, gereğinden fazla tutkulu davranma, rol yapma, oyun oynama, kendi isteklerinin yerine getirilmesi için ısrar, kendini ön plana alıp başkalarının değerinin farkında olmamak, insanların gözdesi olmak ve onların hayranlığını kazanma isteği, şahsi isteklerinin peşinde koşmak, özel olmak, eğlenmeyi sevmek, ego, kalben çocuk ruhlu olmak, mutlu ve tasasız bir doğaya sahip olmak, yaratıcılık.

 

KAD Balık’ın Kendisinde Geliştirmesi Gereken Özellikler

Hayal kurabilmek, an’ı yaşamak ve akışta kalmak, yardımseverlik, kimseyi davranışlarından dolayı yargılamamak, koşulsuz sevgi göstermek, değişime direnmemek, ilahi sisteme güvenmek, romantik olmak, şefkat ve merhamet, hayata, olaylara ve insanlara geniş bir perspektiften bakmak, evrensel bilgiye açık olmak, ruhsal olarak güçlü olmak, her şeyin olumlu sonuçlanacağına inanmak, yaratıcılık ve ilhama açık olmak, idealist olmak, inançlı olmak, ego’yu törpülemek.

 

GAD Balık Nedeniyle Kendisinde Var Olan Eğilimler

Kusursuz olmaya çalışmak, esnek olamamak, hata yapma korkusu, diğer insanları çok eleştirmek, diğerlerinin hatalarını görmek, endişeli bir yapı, saplantılı olmak, detaylara çok önem vermek ve büyük resmi kaçırmak, sağlığına aşırı düşkünlük, hastalık kapmaktan korkmak ve aşırı titizlik, her şeyi analiz etme, her zaman doğru olanı yapma çabası, gelecek kaygısı duymak, düzenli olmak, güvenlik ihtiyacı, her şeyi en ince detayına kadar planlamak, kendine rutinler oluşturmak, değişime direnmek, derin duygusal bağlar kurmaktan korkmak.

 

Kaynak: Ruhsal Astroloji-Jan Spiller, Aşk Düğümleri-Sema Kılıç ve Berna Atay

 

***  Danışmanlık ya da eğitim almak için iletişim bilgilerim:

Telefon: 532 598 9427 e-mail: fseyda@msn.com

lale babacan / 01-07-2020 09:47

Şeyda hanim ,cok doyurucu ,aydinlatici ve anlaşılabilir üslubunuz var. Emeğinize saglik,tesekkurler.FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI